Pierwszy weekend sierpnia w Wolinie upłynął pod znakiem XXIII Festiwalu Słowian i Wikingów. To jedna z największych wczesnośredniowiecznych imprez w Europie. Uczestniczy w niej około 2000 osób z 30 krajów świata. W czasie festiwalu odbywają się warsztaty i pokazy, miedzy innymi: przedstawienie średniowiecznych rzemiosł, zawodów, uzbrojenia, a także wielka bitwa, w której walczy nawet 600 wojów!

 

fot. Gabriela Piechnik