logo wsiiz main

POLECAMY

Artykuły
Typografia
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Raz do roku w dniu 12 czerwca obchodzony jest Międzynarodowy dzień sprzeciwu pracy dzieci zainicjowany w 2002 roku przez Międzynarodową Organizacje Pracy (MOP). W celu wzmacniania świadomości i zwracania uwagi na problem, jakim jest wykorzystywanie nieletnich dzieci do pracy oraz szerzenia działań i sposobów w celu zapobiegania, eliminowania i zwalczania wszelakich form pracy dzieci na całym świecie.

W tym roku tematem przewodnim jest hasło „Chroń dzieci przed pracą dzieci, teraz bardziej niż kiedykolwiek”. Kampania kładzie szczególny nacisk na wszystkie bezradne i biedne dzieci, które doświadczyły pandemii Covid-19 oraz jej konsekwencji dla życia i środków ich utrzymania. Do najczęstszych czynników przyczyniających się do pracy nieletnich należą ubóstwo, marginalizacja oraz dyskryminacja. To problemy globalne, które przekreślą wykorzystywanie ich niepodważalnego potencjału.

Narzędzie pracy w rękach dziecka

Międzynarodowa Organizacja Pracy definiuje prace dzieci jako „pracę, która pozbawia dzieci ich dzieciństwa, potencjału, godności oraz jest szkodliwa dla rozwoju fizycznego i psychicznego.” Dzieci wykorzystywane do pracy pozbawione są możliwości rozwoju poprzez podstawowe prawa i odpowiednie potrzeby, do których należą: edukacja, zabawa, odpoczynek, zdrowie oraz wolność. Dzieci zmuszane do pracy, aby mogły przeżyć, często stanowią dodatkowy dochód rodzin, które znajdują się w ciężkiej sytuacji finansowej.

Bez wyjątku, żadne dziecko na świecie w wieku poniżej 18 roku życia nie powinno podejmować się niebezpiecznej pracy zgodnie z konwencją o minimalnym wieku z 1973 roku oraz konwencją o najgorszych formach pracy dzieci (1999 rok). W rzeczywistości jednak jest inaczej.

Dzieci pracujące na świecie – Fakty i liczby

Na świecie zatrudnionych jest 218 milionów dzieci w przedziale wiekowym 5 – 17 lat. Pośród nich 152 miliony zmaga się z najgorszymi formami pracy dzieci. 73 miliony dzieci wykonuje niebezpieczną pracę, do której zalicza się niewolnictwo. Wykorzystywane są przez dorosłych do nielegalnych działań, w tym handlu narkotykami, prostytucji czy uczestnictwa w konfliktach zbrojnych. Afryka to najbiedniejszy obszar świata, gdzie praca dzieci jest najbardziej upowszechniona i występuje największa liczba wykorzystywanych nieletnich - 72, 1 miliona dzieci pracujących. Na drugim miejscu znajduje się Azja i Pacyfik w liczbie 62, 1 miliona dzieci. Zarówno w Ameryce Północnej jak i Południowej liczba dzieci pracujących wynosi 10,7 miliona, natomiast w Europie i Azji Środkowej to 5,5 miliona. Spośród 152 milionów pracujących dzieci 88 milionów to chłopcy, a 64 miliony to dziewczynki. Najwięcej dzieci pracuje w rolnictwie – 72%. Do obowiązków w tym zakresie zalicza się hodowle zwierząt gospodarskich, akwakulture, leśnictwo oraz rybołówstwo. W sektorze usługowym pracuje 17%, a w sektorze przemysłowym, do którego zalicza się także górnictwo – 12 %.

Międzynarodowy Rok Eliminacji Pracy Dzieci 2021

Jak zapowiada Organizacja Narodów Zjednoczonych w 2021 roku zostanie położony kres wykorzystywaniu dzieci do pracy. Organizacja na głównego koordynatora wyznaczyła Międzynarodową Organizacje Pracy do etapowego wdrażania nowych restrykcji i rozporządzeń. Czy Międzynarodowy rok eliminacji pracy dzieci w 2021 będzie przełomowy i świat będzie wolny od wykorzystywania dzieci do niebezpiecznych prac? Tego dowiemy się dopiero w przyszłym roku.

PerTutti - Logo
Helios - Logo
Mediatory - Logo
Miasto Rzeszów - Logo
Spotkania z podróżami - Logo
Rzeszów - Herb

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.