logo wsiiz main

POLECAMY

Wywiady
Typografia
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

W roku akademickim 2021/2022 w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania studia rozpoczną adepci nowego kierunku studiów. Za zgodą Ministerstwa Edukacji i Nauki włączyliśmy do oferty kształcenia studia licencjackie o profilu praktycznym - Komunikacja cyfrowa. Program opracowali dydaktycy z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu szeroko rozumianych nowych mediów i komunikacji w sieci oraz biznesu. Z pomysłodawczynią całego przedsięwzięcia - Prodziekan dr Barbarą Przywarą rozmawia Wiktor Brożbar.

Wiktor Brożbar: Pani Dziekan, WSIiZ od lat kształci studentów na kierunkach medialnych - dziennikarstwo i komunikacja społeczna czy media cyfrowe i komunikacja wizerunkowa. Co skłoniło Państwa do pracy nad nowym kierunkiem kształcenia z tego obszaru?

Barbara Przywara: Istotnym impulsem do stworzenia koncepcji nowego kierunku były zmiany na rynku pracy związane z pandemią COVID-19. Z jednej strony zmiany te wyniknęły z konieczności przeniesienia działalności wielu firm w sferę wirtualną: praca zdalna, szkolenia online, zarządzanie zespołami rozproszonymi itd. Te modyfikacje wiązały się z wieloma problemami, którym organizacje musiały stawić czoła. Z drugiej strony już od wielu lat obserwowaliśmy postępującą cyfrową transformację biznesu. Proces ten związany jest z zapotrzebowaniem na nowoczesną kadrę pracowników, którzy doskonale poruszają się w cyfrowym świecie. 

WB: Czy to przez pandemię nasza Uczelnia zwróciła szczególną uwagę na taki model kształcenia?

BP: Jeśli chodzi o kształcenie zdalne, to Uczelnia ma bardzo duże doświadczenie - od wielu lat prowadzone są kursy distance learning. Oczywiście, pandemia spowodowała, że na niespotykaną dotąd skalę i w ogromnym tempie należało przenieść całe kształcenie do sfery online. To zasługa właśnie wykwalifikowanej kadry, która podołała temu zadaniu właściwie z dnia na dzień. To nasze doświadczenie chcemy też wykorzystać w kształceniu na nowym kierunku - będziemy wyposażać studentów w wiedzę i umiejętnosci przydatne w pracy - np. przy planowaniu szkoleń online dla pracowników firm, w organizowaniu webinarów na potrzeby np. content marketingu, czy choćby w rozwoju pracowników firm poprzez działy HR. 

WB: W opisie nowego kierunku czytamy o nowoczesnych technologiach - wyjaśnijmy Czytelnikom i Czytelniczkom, co konkretnie kryje się pod tym pojęciem.

BP: To technologie wykorzystywane w automatyzacji procesów biznesowych, w komunikowaniu się zarówno wewnątrz firm, jak i w digital marketingu z klientami, a także w kierowaniu wirtualnymi zespołami. Zasadniczo, Komunikacja cyfrowa we WSIiZ wyróżnia się niepowtarzalnym na skalę kraju programem studiów, zapewniającym przygotowanie do pracy w marketingu, branży medialnej oraz kierowaniu zespołami w świecie technologii cyfrowych i komunikacji zdalnej - która w jakimś stopniu na pewno pozostanie z nami.

WB: Człowiek jest istotą społeczną - jaki wpływ będzie miał ten model pracy na relacje interpersonalne?

BP: To też zaplanowaliśmy w ramach kierunku - będziemy uczyć jak radzić sobie ze skutkami zdigitalizowanego stylu życia, jak dbać o dobrostan swój i innych osób w systemach pracy zdalnej. Wciąż rozbudowujemy listę naszych partnerów i w tym zakresie także chcemy budować współpracę z podmiotami w obszarze profilaktyki i ograniczania negatywnego wpływu cyfrowych mediów.

WB: Jakie konkretnie umiejętności nabędzie student po ukończeniu kierunku Komunikacja Cyfrowa?

BP: Przede wszystkim będą to specjaliści od szeroko pojętej komunikacji w świecie cyfrowym - zarówno w zakresie komunikacji marketingowej (szczególnie w social mediach), jak i w zakresie wykorzystywania strategii i technik do analizowania, kształtowania, zarządzania i skutecznego przekazywania informacji.

Absolwenci tego kierunku będą potrafili przygotować dobry content dla firm (lub dla swojej marki), zaprojektować szeroko pojęte elementy komunikacji wizualnej, będą potrafili wykorzystać wiedzę o technologiach wykorzystywanych w cyfryzacji biznesu.

Ponadto nauczą się negocjować i wykorzystywać techniki autoprezentacji. Każdy absolwent będzie także posługiwał się sprawnie językiem obcym biznesowym. 

WB: W jakich zawodach te umiejętności będą przydatne?

BP: Umiejętności te mogą być wykorzystywane w takich obszarach jak public relations, marketing, marketing polityczny, social media, badania rynku, copywriting, nowe media, komunikacja wewnętrzna w organizacji, employer branding, zarządzanie zespołami wirtualnymi, organizacja pracy zdalnej. Wśród zawodów jakie absolwenci będą mogli wykonywać znajdują się m.in. specjalista/menedżer ds. social media, specjalista ds. marketingu internetowego/digital menager, specjalista ds. public relations, asystent zarządu firm, product manager, specjalista do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych, specjalista e-commerce, project manager. 

WB: Jaka jest forma studiów ? Czy są one jedno czy dwustopniowe?

BP: Komunikacja cyfrowa to studia I stopnia, sześcio semestralne o profilu praktycznym. Po ich ukończeniu oferujemy studentom studia II stopnia w zakresie Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, gdzie mogą doskonalić i rozwijać swoje kompetencje, a potem nawet podjąć pracę nad doktoratem w zakresie komunikacji i mediów - w seminarium doktoranckim WSIiZ.

WB: Czy po ukończeniu tego kierunku można podjąć kształcenie na studiach podyplomowych, by uzyskać specjalizację z konkretnej dziedziny?

BP: Oczywiście, nasza uczelnia proponuje np. studia podyplomowe w zakresie digital marketingu. 

WB: Pierwsi studenci kierunku wejdą w mury Uczelni już w październiku 2021 r. Jakie specjalizacje będą wyboru? Kiedy pojawi się możliwość rozpoczęcia studiowania tej specjalizacji?

BP: Dwie zaplanowane specjalności - Social media i content marketing w biznesie oraz Cyfrowa organizacja - będą realizowane od 4. semestru studiów. Od pierwszego roku realizujemy blok przedmiotów kierunkowych, który ma za zadanie wprowadzenie studentów w zagadnienia związane z obiema specjalizacjami. 

WB: Czy w toku studiów przewiduje się nauczanie teoretyczne, czy będą też odbywały się staże w firmach współpracujących z naszą uczelnią ?

BP: Nowy kierunek ma już partnerów biznesowych. Wśród nich są dwaj partnerzy strategiczni - Ringier Axel Springer i Sagitum.

Obszar działalności pierwszego z nich jest ogromny - media cyfrowe, transakcje i ogłoszenia, digital marketing, technologia i design, rozwiązania komunikacyjne; wśród  marek, które działają w ramach RAS są między innymi Forbes, Onet czy Business Insider. Drugi partner - Sagitum - świadczy usługi w zakresie informatyki oraz konsultingu biznesowo - technologicznego. Współpracujemy z nimi nie tylko w zakresie projektowania programu kształcenia, ale także w obszarze dydaktyki czy w przyszłości -  staży i praktyk. Podobnie jak z innymi partnerami kierunku, między innymi Ideo, Ideo Force, IAB - Związek Pracodawców Branży Internetowej, Deloitte. 

WB: Czy uczelnia planuje możliwość odbywania stażu za granica? 

BP: Nie jest to wykluczone - nasi partnerzy to w większości międzynarodowe firmy. 

WB: Czy podobnie jak na innych kierunkach staże będą współfinansowane z funduszy EU?

BP: To będzie uzależnione od dostępnych programów pozwalających na przygotowywanie projektów. Uczelnia zawsze jest otwarta na takie możliwości i dosłownie trzyma rękę na pulsie.

WB: Wiem, że Uczelni obserwuje zarówno losy swoich absolwentów, jak i rynek pracy. Czy uważa Pani, znając realia obecnie panujące choćby w regionie, że po uzyskaniu dyplomu są realne szanse na zatrudnienie?

BP: Zapotrzebowanie na rynku na specjalistów z takimi kwalifikacjami jakie dawać będzie ten kierunek nie słabnie, a prognozy i analizy trendów wskazują, że będzie rosło. Nasi partnerzy biznesowi już dziś są zainteresowani absolwentami tego kierunku. Biuro Karier nieustannie dopytuje mnie o kandydatów do pracy w branży jeszcze przed ukończeniem studiów.

WB: Jak zachęciłaby Pani studentów do wyboru akurat tego kierunku studiów?

BP: To unikatowy i nowoczesny kierunek studiów - kształcić będziemy osoby w zakresie poszukiwanych i pożądanych kompetencji. Warto być pierwszym na rynku pracy.

Warto podążać za trendami globalnymi. Warto uczyć się od tych, którzy wiedzą czego potrzebuje współczesny biznes.

WB: Dziękuję za rozmowę!

 

Więcej informacji na temat kierunku Komunikacja cyfrowa na stronie internetowej uczelni.

KLIK

Popularne

Herb Miasta Rzeszowa
Rzeszów - Stolica innowacji
Teatr Przedmieście
ALO Rzeszów
Klub IQ Logo
Koło Naukowe Fotografii WSIiZ - Logo
acropip Rzeszow
drugi wymiar logo
akademia 50plus