logo wsiiz main

POLECAMY

Wywiady
Typografia
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Bardzo często przemoc jest tematem tabu. Milczymy w obawie przed kolejną agresją napastnika, boimy się reakcji najbliższych lub po prostu wstydzimy się tego, co miało miejsce. Problem ten najczęściej dotyka kobiety i dziewczyny. Jednak każda z nich powinna wiedzieć, że nie musi mierzyć się z tym problemem sama. Ogólnoświatowa akcja “One Billion Rising”, która odbywa się 14 lutego ma na celu zwrócić uwagę na prawa kobiet.

Pojęcie przemocy bardzo często utożsamiane jest wyłącznie z przemocą seksualną, czyli gwałtem. Chociaż w rzeczywistości przemocą są wszelkie działania, które popełniane są wbrew woli drugiego człowieka. Co więcej, istnieją też inne rodzaje, takie jak fizyczna i psychiczna przemoc. Różnica między formami molestowania jest istotna. Jednak, to co ważne, to fakt, że ofiarami najczęściej są kobiety. Przemoc może mieć miejsce w domu, pracy, szkole, ale nawet na ulicy, czy w środkach komunikacji publicznej. 

Przemoc fizyczna - jest to forma przemocy poprzez użycie siły fizycznej do słabszego człowieka. Polega na zadawaniu obrażeń, które mogą być szkodliwe dla zdrowia ofiary lub nawet pozbawić ją życia. Między innymi mogą to być: tortury, szarpanie, bicie, przebijanie ciała ostrymi przedmiotami, polewanie substancjami drażliwymi. Także do przemocy fizycznej  zalicza się zaangażowanie osoby do nadużywania alkoholu, narkotyków, oferowanie różnego rodzaju toksycznych substancji lub preparatów medycznych, a także próby duszenia czy topienia.

Przemoc psychiczna - jest to forma przemocy, w której osoba wykorzystuje stałe lub okresowe obelgi w postaci słownej. Do przemocy psychicznej zaliczamy znęcanie się nad ludźmi, poniżenie godności, zarzuty w kierunku niewinnej osoby.  

Przemoc seksualna - jest to forma molestowania która polega na zmuszaniu danej osoby do relacji seksualnych lub przekonywaniu do działania w tym kierunku, aby uzyskać własną satysfakcję seksualną, łamiąc przy tym granice i prawo do nietykalności ofiary. Do tej formy przemocy zaliczają się nie tylko relacje seksualne, ale także dotyk, lub szantaż. 

Badania przeprowadzone we wszystkich krajach Unii Europejskiej pokazały, że wyżej wymienione rodzaje przemocy doświadczyło od 45 do 55% kobiet powyżej 15. roku życia.

OBR L Bodnar

Skoro już wiadomo czym jest przemoc i jakie są jej formy, to warto teraz wytłumaczyć czym jest akcja One Billion Rising. Jest to istotna inicjatywa zwłaszcza dla kobiet i dziewcząt, które chociażby raz spotkały się “twarzą w twarz” z jakimkolwiek rodzajem przemocy, lub były świadkami nieprzyjemnych sytuacji.  

"One Billion Rising - Nazywam się miliard" - jest to ogólnoświatowa akcja, która ma zwracać uwagę na prawa kobiet oraz nagłośnić problem przemocy wobec nich. Jest to symboliczny protest w formie tańca, który zwraca uwagę na przemoc wobec dziewcząt i kobiet, przede wszystkim na najbardziej drastyczny, wciąż lekceważony jej przejaw – przemoc seksualną.

Akcja One Billion Rising odbędzie się 14 lutego w większości polskich miast. Podkarpacie także nie ominie ogólnoświatowa akcja, która organizowana jest regionalnie przez: Prawnikon, Podkarpacką Radę Programową Kobiet, Stowarzyszenie Kongres Kobiet, Instytut Kariery, Przedsiębiorczości i Rozwoju w Rzeszowie, a koordynatorką regionalną jest Patricia Mitro. W Rzeszowie akcja One Billion Rising odbędzie się na rynku od godziny 12:00 do 12:30. Każdy może dołączyć się do ogólnoświatowej akcji One Billion Rising i zatańczyć w słusznej sprawie demonstrując swoją solidarność z ofiarami przemocy.

Tematem tegorocznej akcji One Billion Rising jest przeciwdziałanie przemocy na poziomie lokalnym. Jednak dlaczego właśnie na lokalnym poziomie?
Ponieważ badanie przeprowadzone przez Antyprzemocową Sieć Kobiet (ASK) koordynowaną przez fundację Feminoteka w 2015/2016r. (jest to między innymi ponad 300 lokalnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie) pokazują, że:
- ponad 50% programów w ogóle nie podało informacji, że przemocy najczęściej doświadczają kobiety i dziewczęta.
- 90% programów nie definiowało poszczególnych rodzajów przemocy z uwzględnieniem kategorii płci.
- tylko jeden program zawierał zapis wprost odwołujący się do faktu, że stereotypy płciowe mają wpływ na przemoc wobec kobiet.
- tylko w jednym programie można było znaleźć szczegółową analizę problemu przemocy ze względu na płeć.

Tego roku organizatorzy postawili sobie za zadanie "pokazać, że przemoc wobec kobiet dzieje się tu i teraz, obok nas – u naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych, na naszej ulicy, podwórku, domu. Że problem przemocy wobec kobiet jest naszym lokalnym problemem" - piszą na stronie Feminoteka.

Źródła ilustracji: unsplash.com, belindaotas.com

PerTutti - Logo
Helios - Logo
Mediatory - Logo
Miasto Rzeszów - Logo
Spotkania z podróżami - Logo
Rzeszów - Herb

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.