logo wsiiz main

Konrad Kmiecik

Już po raz trzynasty zorganizowana została konferencja „Nauka i pasja kluczem do sukcesu”, będąca inicjatywą Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. W dniach 25 i 26 maja br. na terenie kampusu WSIiZ w Kielnarowej przedstawiane były przygotowane przez uczestników referaty. Ze względu na fakt, iż jest to wydarzenie na skalę Polski, to udział brali nie tylko studenci z Rzeszowa, ale także m.in. z Krakowa, Wrocławia czy też Łodzi.

Całe przedsięwzięcie rozpoczęte zostało uroczystym otwarciem, poprowadzonym przez dr hab. Zofię Nizioł-Łukaszewską, prof. WSIiZ – Dziekan Kolegium Medycznego. W swojej wypowiedzi dr Nizioł-Łukaszewska zaznaczyła, że konferencja uzyskała (już po raz 3) wsparcie ze strony MEN. Określono także, że udział wzięło 72 uczestników, co składało się na 57 referatów w zakresie 5 paneli tematycznych. Częścią wydarzenia były również warsztaty, mające na celu przekazanie wiedzy praktycznej. Dodatkowym urozmaiceniem były konkursy: na najlepszy referat oraz najlepszy poster o tematyce unijnej.

Po oficjalnym rozpoczęciu, a jeszcze przed przejściem do właściwej konferencji, swój wykład zaprezentował dr Kamil Łuczaj. Poruszył on temat komunikacji wyników badań w 2022 roku i jak zrobić to w prawidłowy sposób. Przytoczone zostały dwa etosy: CUDOS i PLACE. Dr Łuczaj oba omówił, wyjaśnił wszelkie różnice, ale szczególny nacisk położył jednak na istotę norm. Wspomniał również, że dobra prezentacja nie powstanie, dopóki nauka będzie traktowana jak praca. Na sam koniec swojego przemówienia omówił koncepcję dwóch kultur (dyscypliny naukowej i pozycji w polu) autorstwa CP Snow.

Po krótkiej przerwie na kawę, nadszedł czas na referaty uczniów i studentów. Jak zostało już wspomniane, konferencja podzielona była na 5 paneli tematycznych: Innowacje Technologiczne; Innowacje w Ekonomii, Finansach i Zarządzaniu; Zrównoważony Rozwój; Nauki Medyczne i Zdrowie – Innowacyjne Rozwiązania; Dziennikarstwo i Nowe Media. Wygłaszający mieli szansę na wykazanie swojej wiedzy w ciągu 15 minut, jakie były przeznaczone na każdą z prezentacji. Słuchając referatu studenta WSIiZ Michała Pomianka o Concept Art, dowiedzieliśmy się, że jest to wizualizacja pomysłu z kartki w grach i filmach. Z kolei z wypowiedzi Martyny Araszkiewicz z Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu, o innowacjach w zarządzaniu antykryzysowym, widz zyskiwał wiedzę o ich rodzajach oraz jak ważna jest postawa zarówno lidera, jak i zespołu. Student Politechniki Rzeszowskiej Jakub Misiło wytłumaczył czym jest i jak działa architektura zespołu Google Brain ‘Transformer’, natomiast referat Agnieszki Witek (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie) o Real Time Marketingu w praktyce wyjawił jak wpadki polityczne oraz emocje samych internautów mogą zostać wykorzystane w celach promocyjnych.

Pierwszy dzień konferencji zakończony został warsztatami „Zainspirowani nauką i technologią – inkubacja i akceleracja pomysłów biznesowych opartych na wiedzy we współpracy z korporacjami” zorganizowanymi przez firmę HugeTECH. Uczestnicy mieli okazję poznać się nieco w trakcie spotkania integracyjnego przy grillu w Tabernie pod Sosnami, po czym opuścili teren kampusu WSIiZ w Kielnarowej.

Dzień drugi przebiegł w podobny sposób. Gdy wszystkie referaty zostały już wygłoszone, a czas przerwy obiadowej minął, ogłoszono wyniki konkursu na poster o tematyce unijnej. Po rozdaniu nagród odbyło się oficjalne zakończenie i konferencja dobiegła końca.

A jak całe wydarzenie wyglądało z perspektywy prezentującego? Studentka WSIiZ i jedna z przedstawiających, Klaudia Kopeć, swoje przygotowania opisuje w trzech krokach:

„Krokiem pierwszym było napisanie kartki, na której wytłuszczonym drukiem były wypisane najważniejsze zagadnienia, jakie chciałam poruszyć. Krokiem drugim było czytanie i powtarzanie zagadnień z kartki tuż przed snem. Krokiem trzecim było nagranie się na dyktafon i odsłuchiwanie nagrania. Celem tego było wyrobienie odpowiedniej dykcji i sprawdzenie, czy moja przemowa mieści się w ramach czasowych (15 minut)”.

Podobną strategię obrał wspomniany już wcześniej uczestnik Michał Pomianek: „Moje przygotowania do konferencji i do wygłoszenia referatu opierały się na paru istotnych rzeczach. Po pierwsze był to research w sprawie, którą sobie obrałem, czyli concept arcie. Jak wiadomo, swoją wiedzę trzeba wesprzeć rzetelnymi źródłami. Następne było stworzenie prezentacji, która umożliwiła mi zobrazowanie omawianego przeze mnie zagadnienia, aby odbiorcy mieli lepsze pojęcie na temat tego, o czym mówię. Pod koniec oczywiście było to złożenie wszystkiego w całość i opracowanie tak, abym zmieścił się w wymaganiach czasowych swojego wystąpienia”.

Konferencja naukowa „Nauka i Pasja” była zatem wydarzeniem rozwijającym dwojako. Oczywistym jest zyskanie nowej wiedzy w dziedzinach być może wcześniej nam nieznanych, ale była to też okazja do sprawdzenia bądź całkowitego nabrania umiejętności prezentacji przez uczestników. Skoro nawet uczący się czegoś nauczyli, to event ze spokojem można uznać za udany!

 

Fot. Konrad Kmiecik

Herb Miasta Rzeszowa
Rzeszów - Stolica innowacji
Teatr Przedmieście
ALO Rzeszów
Klub IQ Logo
Koło Naukowe Fotografii WSIiZ - Logo
acropip Rzeszow
drugi wymiar logo
akademia 50plus