Sidebar

logo wsiiz

logo wsiiz main

POLECAMY

Aktualności
Typografia
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Wspomnienie oraz propagowanie dorobku naukowego wybitnego ekonomisty, który cieszył się uznaniem w środowisku polityczno-gospodarczym i akademickim. To był właśnie cel II. Ogólnopolskiej Konferencji im. prof. Jana Winieckiego, którą zorganizowano w dniach 2-3 czerwca 2022 r. w Centrum Edukacji Międzynarodowej WSIiZ. Do Kampusu w Kielnarowej przybyli m.in. przedstawiciele Towarzystwa Ekonomistów Polskich, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania oraz Uniwersytetu Gdańskiego – instytucji szczególnie związanych z prof. Winieckim. Ponadto przyjechali prelegenci z: Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu SWPS, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Wrocławskiego, CASE Ukraina, GRAPE/FAME, Rady Polityki Pieniężnej, Uniwersytetu Łódzkiego oraz z Urzędu Miasta Kielce.

Dzień I – 02.06.2022 r.

Pierwszego dnia nastąpiło uroczyste otwarcie konferencji. Przybyłych gości powitała dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka. Chwilę później odbył się Wykład Specjalny pt. „Polityka makroekonomiczna w erze pocovidowej”, który został wygłoszony przez prof. dr. hab. Jerzego Hausnera. W swoim wystąpieniu poruszył on kwestię transformacji ku nieznanemu – dowiedzieliśmy się, na czym polega jej fenomen. Pan Profesor przyjrzał się również sytuacji w Polsce oraz opowiedział, co należy zrobić, aby gospodarka w naszym kraju była odporniejsza.

Po Wykładzie Specjalnym odbyła się Sesja Wspomnieniowa pamięci prof. Jana Winieckiego, którą poprowadziła dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ. Wzięli w niej udział: dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, prof. WSIiZ; dr hab. Stefan Markowski, prof. WSIiZ oraz dr hab. Andrzej Kondratowicz, prof. Uniwersytetu SWPS. W roli Komentatorek wystąpiły: prof. dr hab. Elżbieta Adamowicz oraz dr Ewa Balcerowicz. Podczas sesji wspominano prof. Winieckiego w różnych wątkach, takich jak m.in.: patriotyzm, edukacja czy ekonomia. Omówiono również role, jakie pełnił w społeczeństwie. Był nie tylko nauczycielem akademickim, ale również edukatorem publicznym – wnikliwym, mądrym, broniącym swoich wartości.

Na zakończenie pierwszego dnia konferencji, dr Grażyna Bochenek odczytała fragmenty wspomnień prof. Jana Winieckiego z jednej z jego ostatnich książek, zatytułowanej „Memoirs of a (Highly) Political Economist” (2015). Później na uczestników czekała kolacja w Tabernie pod Sosnami. Zadbano również o to, aby mieli oni stały dostęp do cateringu pełnego różnego rodzaju napojów i przekąsek.

Dzień II – 03.06.2022 r.

Drugi dzień konferencji rozpoczął się o godz. 9:00 i składał się z czterech sesji tematycznych. Jednak zanim prelegenci wygłosili swoje referaty, wyemitowany został premierowy film o prof. Winieckim.

Po seansie dr Joanna Podgórska zapowiedziała 1 sesję zatytułowaną „Konsekwencje gospodarcze wojny na Ukrainie”, którą poprowadził prof. dr hab. inż. Witold Kwaśnicki. Wzięli w niej udział: dr Marianna Bida, dr Iryna Ruda, dr Krzysztof Błędowski, Dmytro Boyarchuk oraz Jacek J. Wojciechowicz. Sesja odbyła się w języku angielskim. Poruszone zostały kwestie dotyczące wpływu wojny na obecną sytuację gospodarczą Ukrainy. Poznaliśmy zarówno jej aktualne skutki, jak i przewidywania dotyczące przyszłości. 

Sesję nr 2 pt. „Polityka pieniężna i fiskalna” poprowadziła prof. dr hab. Joanna Tyrowicz. W roli Komentatora wystąpił Ludwik Kotecki. W tej części konferencji mogliśmy wysłuchać czterech prelegentów. Dr Tomasz Grabia w swoim referacie omówił determinanty skuteczności ekspansywnej i restrykcyjnej polityki makroekonomicznej. Następnie dr Jarosław Janecki zbadał kwestię poszukiwania nowego paradygmatu polityki pieniężnej. Zdefiniował go i – odwołując się do doświadczeń z okresów kryzysu – zaproponował potrzebne w nim zmiany. Podczas sesji poruszono również temat obligacji jako instrumentu wspierającego restrukturyzację zadłużenia JST. Mgr Beata Pawłowska omówiła przyczyny stojące za potrzebą restrukturyzacji w Kielcach oraz oceniła jej skuteczność.

Sesję nr 3 zatytułowaną  „Globalizacja i wyzwania współczesnej gospodarki” poprowadził dr Wojciech Misiąg, prof. WSIiZ. Komentatorką była dr hab. Monika Bąk, prof. UG. W tej części mogliśmy wysłuchać referatów kolejnych czterech prelegentów, którzy chętnie podzielili się swoimi wnioskami. Dr hab. Stefan Markowski, prof. WSIiZ omówił dynamikę zachowań polskich migrantów zarobkowych w Unii Europejskiej w czasach głębokiego kryzysu gospodarczego. Mgr Julia Patorska skupiła się zaś na poszukiwaniu optymalnego rozwiązania systemu gospodarowania odpadami opakowaniowymi. Celem jej rozważań była maksymalizacja dobrobytu społecznego. Poruszony został również temat przestrzennego zróżnicowania dochodów w Polsce w latach 2008-2020. Analizy tego okresu dokonali dr Konrad Walczyk oraz dr Piotr Wójcik. Ich wspólne wnioski jako prelegent zaprezentował pierwszy z wymienionych autorów.

Po wystąpieniu dr. Walczyka nastąpiła przerwa obiadowa. Kolejną sesję pt. „Public policy” poprowadził dr Krzysztof Błędowski, natomiast w roli Komentatora wystąpił dr hab. Robert Pater, prof. WSIiZ. Jako pierwsza swoje stanowisko przedstawiła dr Oliwia Komada. Dokonała ona analizy polityk rodzinnych oraz omówiła ich wpływ na dobrobyt społeczny. Kolejnym prelegentem był dr Piotr Żoch. Przedstawił on badanie swojego zespołu, w którego składzie znaleźli się również dr hab. Krzysztof Makarski oraz prof. dr hab. Joanna Tyrowicz. Dr Żoch omówił czynniki, które sprawiają, że w Stanach Zjednoczonych obserwujemy wzrost nierówności majątkowych. Następnie na scenie pojawił się dr hab. Krzysztof Makarski. Zaprezentował on referat przygotowany wspólnie z prof. dr hab. Joanną Tyrowicz. Jego tematem były preferencje względem redystrybucji w trakcie zmiany strukturalnej z ograniczeniami mobilności pracy. Jako ostatnia wystąpiła prof. dr hab. Joanna Tyrowicz. Przedstawiony przez nią referat dotyczył wzorców zmian nierówności majątkowych, a jego współautorami są Jan Lutynski oraz dr hab. Krzysztof Makarski.

Na koniec dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka zapowiedziała prof. dr hab. Elżbietę Adamowicz – przewodniczącą Rady Programowej – która podsumowała całe wydarzenie. Profesor opowiedziała o tym, jak narodził się pomysł na stworzenie cyklu konferencji poświęconej pamięci prof. Winieckiego. Podziękowała również Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania za wspaniałą organizację oraz Uniwersytetowi Gdańskiemu, który gościł pierwszą edycję konferencji. Swoje podziękowania skierowała również do wszystkich uczestników oraz patronów. Na koniec głos ponownie zabrała dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, która okazała wdzięczność wszystkim osobom zaangażowanym w to wydarzenie. Pożegnała uczestników i konferencja dobiegła końca.

Wydarzenie dofinansowano ze środków budżetu państwa na rzecz programu „Doskonała nauka”.

Herb Miasta Rzeszowa
Rzeszów - Stolica innowacji
Teatr Przedmieście
ALO Rzeszów
Klub IQ Logo
Koło Naukowe Fotografii WSIiZ - Logo
acropip Rzeszow
drugi wymiar logo
akademia 50plus