Sidebar

logo wsiiz main

POLECAMY

Aktualności
Typografia
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie zajęła pierwsze miejsce w tegorocznej edycji międzynarodowego rankingu uczelni U-Multirank. Sukces ten czyni ją jedną z najlepszych szkół wyższych w Polsce oraz ważnym partnerem biznesowym dla wielu polskich i zagranicznych firm. Nasz kraj reprezentowały łącznie 42 uczelnie, a taką samą liczbę punktów jak WSIiZ otrzymał jedynie Warszawski Uniwersytet Medyczny.

U-Multirank to globalny projekt rankingowy szkół wyższych, opracowany w ramach programu Komisji Europejskiej Erasmus+. Zajmuje się on analizą uczelni w takich obszarach jak: kształcenie i uczenie się, badania, orientacja międzynarodowa, zaangażowanie regionalne oraz transfer wiedzy. Do tego celu wykorzystywane jest 39 wskaźników, które umożliwiają porównanie uczelni w różnych dziedzinach ich działalności. To one pozwalają na dokonanie obiektywnej oceny przy pomocy 5-stopniowej skali, co czyni U-Multirank  jednym z najbardziej wiarygodnych międzynarodowych rankingów szkół wyższych.

W tej edycji projektu wzięły udział 2202 uczelnie z 96 krajów. Polska miała łącznie 42 reprezentantów, z czego najwyższe wyniki uzyskała Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny. WSIiZ jest częścią projektu U-Multirank od 2014 roku, jednak to właśnie 2022 rok przyniósł mu historyczne pierwsze miejsce.

Z roku na rok umacniamy się w tym rankingu, co jest potwierdzeniem skuteczności naszych działań w wielu obszarach.

– podkreśla dr hab. Andrzej Rozmus, prof. WSIiZ.

Na przestrzeni lat uczelnia stale się rozwijała, co pozwoliło jej na uzyskanie w tej edycji najwyższych not (czyli A – bardzo dobry) w 11 podkategoriach:

 1. Inwestycji w cyfrową edukację (Digital education investment)
 2. Równowagi płci (Gender balance)
 3. Publikacji interdyscyplinarnych (Interdisciplinary publications)
 4. Pracowników z tytułem doktora oraz wyżej (Post-doc positions)
 5. Profesjonalnych publikacji kierowanych do specjalistów w danej dziedzinie (Professional publications)
 6. Publikacji otwartych – czyli takich, które są dostępne do pobrania bez konieczności zakupu danej publikacji (Open Access Publications)
 7. Dochodów ze źródeł prywatnych – bez czesnego studentów, dotacji rządowych i grantów instytucji non-profit (Income from private sources)
 8. Dochodów z rozwoju profesjonalnego: studia podyplomowe i szkolenia (Income from continuous professional development)
 9. Spin off – form powstałych w wyniku transferu wiedzy uczelni (Spin-offs)
 10. Programów I stopnia w językach obcych (Foreign language bachelor programmes)
 11. Odsetka kadry zagranicznej (International academic staff).

Jak tłumaczy dr Justyna Berniak-Woźny - Pełnomocnik Prezydenta WSIiZ ds. Umiędzynarodowienia Uczelni – największym powodem do dumy jest dla nich imponujący wynik w obszarze inwestycji w edukację cyfrową. W 2020 r. – wraz z wybuchem pandemii COVID-19 – sektor szkolnictwa stanął przed trudnym zadaniem, jakim było dostosowanie warunków nauczania do aktualnej sytuacji w kraju. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania poczyniła szereg inwestycji, które pozwoliły studentom na kontynuowanie nauki w tym okresie bez negatywnego wpływu na proces kształcenia. Uczelnia zadbała również o rozwój  – niezwykle istotnych w obecnych czasach – kompetencji cyfrowych wśród studentów.  

Pierwsze miejsce w tegorocznej edycji międzynarodowego rankingu uczelni U-Multirank to bez wątpienia sukces. Wyróżnienie to zwiększa atrakcyjność uczelni wśród potencjalnych kandydatów – szczególnie zagranicznych – oraz sprawia, że WSIiZ  jest ważnym partnerem biznesowym dla wielu firm. Tak jak wspomina dr Justyna Berniak-Woźny – wysokie oceny są efektem ciężkiej pracy i ambitnej strategii. W głównej mierze to właśnie te 2 czynniki przyczyniły się do sukcesu, który zapisał się na kartach historii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Herb Miasta Rzeszowa
Rzeszów - Stolica innowacji
Teatr Przedmieście
ALO Rzeszów
Klub IQ Logo
Koło Naukowe Fotografii WSIiZ - Logo
acropip Rzeszow
drugi wymiar logo
akademia 50plus