logo wsiiz main

POLECAMY

Grafika: Sylwia Knap

Artykuły
Typografia
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times
22 marca każdego roku obchodzimy Światowy Dzień Wody, święto poświęcone świadomości potrzeby ochrony i zrównoważonego wykorzystania zasobów wodnych. W obliczu rosnących zagrożeń związanych z jej brakiem, konieczne jest zrozumienie i podjęcie działań w celu ochrony tego cennego zasobu oraz zapewnienia dostępu do czystej wody dla wszystkich.

Według danych statystycznych, ponad 2 miliardy ludzi (to jest ¼ wszystkich osób na świecie) żyje na obszarach, gdzie istnieje ryzyko ograniczonego dostępu do wody pitnej. Wzrost populacji i rozwój gospodarczy przyczyniają się do zwiększenia zapotrzebowania na nią, co prowadzi do coraz większego nacisku na ten zasób. Jednocześnie zmiany klimatyczne, w tym ekstremalne zjawiska pogodowe, susza i powodzie, powodują nieprzewidywalne zmiany w dostępie do podstawowego elementu codziennego życia.

Skutki braku dostępności

Brak dostępu do bezpiecznej wody pitnej ma poważne konsekwencje dla zdrowia publicznego. Codziennie średnio 1 000 dzieci umiera z powodu biegunki i jej powikłań, które są możliwymi do uniknięcia chorobami przenoszonymi drogą wodną lub związanymi ze złymi warunkami sanitarnymi.

Przykładem regionu dotkniętego chronicznym deficytem wody pitnej jest Afryka Subsaharyjska. Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), około 225 milionów ludzi zamieszkałych na tym terenie, nie ma do niej dostępu. Oznacza to, że ponad 70% obywateli żyje w obszarach, gdzie codzienne warunki składają się na gotowanie czy też obmywanie ran zakażonymi substancjami i brak miejsca na jakąkolwiek regularną codzienną higienę.

Przeczytaj także: Zielone innowacje – zalety recyklingu

Zachęta do działania

Cele zrównoważonego rozwoju nałożone przez Agendę na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 obejmują zapewnienie powszechnego dostępu do bezpiecznej wody pitnej oraz odpowiednich i godziwych warunków sanitarnych dla wszystkich do roku 2030. Aby osiągnąć ten cel, konieczne jest zwiększenie inwestycji w zarządzanie ekosystemami słodkowodnymi i urządzeniami związanymi z higieną lub zdrowiem na poziomie lokalnym, szczególnie w krajach rozwijających się.

Aby skutecznie chronić zasoby wodne, istnieje szereg działań, które możemy podjąć na różnych poziomach społecznych i instytucjonalnych. Pierwszym i podstawowym krokiem jest oszczędzanie wody. Możemy to robić na wiele sposobów, przykładowo zamykając kran podczas mycia zębów, ładować pełną zmywarkę czy unikając prania dla tylko jednej rzeczy.

Kolejną rzeczą jest ochrona naturalnych zbiorników wodnych, co również przyczyni się do zachowania naturalnej różnorodności biologicznej. Wystarczy szanować parki, lasy, mokradła i inne tereny natury. Inną możliwością jest promowanie świadomości ekologicznej w najbliższej społeczności, takiej jak rodzina czy znajomi. Kto wie, czy akurat dana osoba nie zmieni zachowań i postaw wobec korzystania z naszego cennego zasobu, który bierzemy za pewnik.

  1. Oszczędzanie wody: Świadome korzystanie z wody w życiu codziennym może znacząco zmniejszyć jej zużycie. Należy zwrócić uwagę na drobne działania, takie jak zamykanie kranów podczas mycia zębów czy używanie w pełni załadowanej zmywarki.
  2. Edukacja społeczna: Promowanie świadomości ekologicznej w społeczeństwie, wśród znajomych, rodziny i najmłodszego pokolenia, może prowadzić do zmiany zachowań i postaw wobec korzystania z zasobów wodnych.
  3. Ochrona obszarów naturalnych: Zachowanie i zadbanie o mokradła, rzeki, i innych obszarów naturalnych pomaga w zachowaniu naturalnych zbiorników wodnych oraz zapewnia ochronę różnorodności biologicznej.
Herb Miasta Rzeszowa
Rzeszów - Stolica innowacji
Teatr Przedmieście
ALO Rzeszów
Klub IQ Logo
Koło Naukowe Fotografii WSIiZ - Logo
acropip Rzeszow
drugi wymiar logo
akademia 50plus