logo wsiiz main

POLECAMY

Anna Zimny

Artykuły
Typografia
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Co roku w połowie października obchodzimy wspólne święto z naszymi nauczycielami, wykładowcami, dyrektorami i innymi pracownikami oświaty. Jeszcze 40 lat temu nazywany Dniem Nauczyciela, dziś –  Dniem Edukacji Narodowej. Ustanowiony został w rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, a jego tradycja sięga już lat 70. XVIII wieku. Z tej okazji przybliżyliśmy jego historię i zapytaliśmy wykładowców WSIiZ czego życzą sobie i studentom w tym uroczystym dniu.

Dzień Edukacji Narodowej to święto obchodzone 14 października. Organizowane w tym czasie uroczyste akademie, przedstawienia i wydarzenia mają na celu docenić pracę nauczycieli, wykładowców czy dyrektorów. Również z tej okazji Minister Edukacji Narodowej wręcza zasłużonym złote, srebrne i brązowe Krzyże Zasługi, medale Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Odznaczenia te wręczane są na uroczystych galach przez kuratorów oświaty, władze samorządowe oraz dyrektorów szkół. Warto jednak nadmienić, że od 1982 roku Dzień Nauczyciela został zastąpiony Dniem Edukacji Narodowej i ta nazwa obecnie obowiązuje.

Sięgając zatem do historii i początków reformy szkolnictwa w Polsce, mamy lata 70. XVIII wieku. Wtedy to, z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, 14 października 1773 roku, zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy, powstaje Komisja Edukacji Narodowej. Jej pełna nazwa brzmi: Komisja nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca i jest pierwszym na świecie ministerstwem nauki, oświaty, wychowania i o wiele lat wyprzedza inne państwa.

W trakcie 21 lat swoich działań tworzy nowoczesną strukturę organizacyjną – szkoły elitarne, gimnazja i uczelnie wyższe. Do programu nauczania wprowadza elementy historii, przyrody, geografii Polski, język ojczysty i wychowanie obywatelskie. Następuje również reorganizacja Akademii Krakowskiej i Akademii Wileńskiej. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie przemianowany na Szkołę Główną Koronną staje się nowoczesną uczelnią. Uniwersytet wileński zostaje Szkołą Główną Wielkiego Księstwa Litewskiego i staje się ważnym ośrodkiem nauk przyrodniczych i astronomii. Komisja zamierzała też powołać Królewski uniwersytet w Warszawie – jego zalążkiem była utworzona w 1789 r. Szkoła Anatomii i Chirurgii.

Kolejnym osiągnięciem Komisji Edukacji Narodowej jest powołanie Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych zajmującym się przygotowaniem nowoczesnych podręczników. Zamawia je u wybitnych polskich uczonych, a te najlepsze opracowania zagraniczne tłumaczone są na język polski. Ważnym dla zawodu nauczycielskiego jest uregulowanie jego podstaw prawnych i stworzenie pierwszych szkół kształcących pedagogów. Niestety tak wspaniała działalność i postęp polskiego szkolnictwa kończy się w 1794 roku. Polska traci niepodległość i kładzie kres Komisji Edukacji Narodowej. Na szczęście wiele rozwiązań przez nią wprowadzonych miało swoją kontynuację.

Ponad 160 lat później, w roku 1957 odbywa się Światowa Konferencja Nauczycielska w Warszawie zorganizowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Ustalono wtedy Międzynarodowy Dzień Karty Nauczyciela przypadający na 20 listopada, który staje się świętem nauczycieli. 15 lat później, w 1972 roku następuje powrót do korzeni i daty 14 października, upamiętniającą powstanie Komisji Edukacji Narodowej. Wtedy też zostaje wprowadzona nazwa święta Dzień Nauczyciela. 10 lat później, w 1982 roku Kartę praw i obowiązków nauczyciela zastępuje się Kartą Nauczyciela, tym samym zmieniając nazwę na Dzień Edukacji Narodowej, która obowiązuje do dziś. Potocznie nadal używamy poprzedniego sformułowania – Dzień Nauczyciela, lecz jest to mylne określenie. Zmiana ta miała na celu uznanie i docenienie wszystkich pracowników oświaty, nie tylko nauczycieli, wykładowców czy dyrektorów, ale również pracowników administracyjnych.

Na świecie wiele państw obchodzi to święto, często w dniach związanych z ważnym dla danego kraju wydarzeniem. Przykładem są nasi sąsiedzi, Czechy i Słowacja, którzy celebrują je 28 marca w dniu urodzin czeskiego filozofa i pedagoga Jana Amosa Komenskiego. W Korei Południowej zaś obchodzone jest 15 maja – w rocznicę urodzin króla Mejonga Wielkiego, w Argentynie 11 września – w rocznicę śmierci pisarza i historyka Domingo Faustino Sarmiento, a w Tajwanie 28 września w rocznicę urodzin Konfucjusza, chińskiego filozofa i twórcę konfucjanizmu.

Światowy Dzień Nauczyciela przyjęty został w 1994 roku na pamiątkę podpisania „Rekomendacji w sprawie statusu nauczyciela” z 1966 roku. Pod patronatem UNESCO i opracowany wspólnie z Międzynarodową Organizacją Pracy przypada na 5 października. Jest okazją do uznania i podkreślenia wagi roli nauczycieli w zapewnieniu najwyższej jakości edukacji na wszystkich poziomach nauczania.

W Polsce od 1997 roku również obchodzony jest Światowy Dzień Nauczyciela przez nauczycieli z sektorów nauki i szkolnictwa wyższego. Dlatego też zarówno 5, jak i 14 października warto złożyć wszystkim nauczycielom, wykładowcom i pedagogom serdeczne życzenia z okazji ich święta. Jest to symboliczny wyraz wdzięczności za ich pracę i trud wkładany w rozwój uczniów i studentów.

Z okazji tego dnia postanowiliśmy zapytać prowadzących i wykładowców WSIiZ czego życzą sobie i nam studentom.

Studentkom i studentom życzę, by czerpali pełnymi garściami z każdej chwili, by nigdy nie gasła w nich ciekawość świata i ludzi. Życzę im także, by doceniali wartość relacji z ludźmi. Wykładowczyniom i wykładowcom życzę, by jak najlepiej udawało im się utrzymywać balans między czasem pracy i czasem dla siebie oraz bliskich

- dr Barbara Przywara.

Sobie, ale studentom również, życzę dobrego łącza w czasie wykładów online oraz aby w czasie tych wykładów jak najwięcej osób włączało kamerki. Wykłady online są wygodne, ale mówienie do czarnych kwadracików zdecydowanie nie. W czasie ćwiczeń stacjonarnych życzę sobie, żeby studenci zadawali dużo pytań, a studentom życzę, żebym była w stanie na nie wyczerpująco odpowiadać. A poza tym życzę nam dużo energii i ciekawości siebie nawzajem

- dr Grażyna Bochenek.

Czego sobie środowisko akademickie może życzyć? Wytrwałości, stabilizacji i poczucia sensu z wykonywanej pracy naukowej i dydaktycznej. Przede wszystkim jednak optymizmu i nadziei, że niedługo będzie lepiej – choć tego sobie teraz chyba wszyscy życzymy na całym świecie

- dr Magdalena Hoły – Łuczaj.

Ze strony studentów i całej redakcji Intro.media, pragniemy złożyć ogromne podziękowania i wyrazy uznania za trud i poświęcenie włożone w naszą edukację. Jesteśmy wdzięczni za okazany czas, naukę, wsparcie i przewodnictwo w drodze do zdobywania wiedzy. Składamy również najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności. Życzymy cierpliwości i wytrwałości na ścieżce kariery zawodowej. By każdy dzień był powodem do dumy oraz spełnieniem pasji i ambicji. Nam i wam, Szanowni Wykładowcy, życzymy owocnej współpracy i ciekawych projektów.

Herb Miasta Rzeszowa
Rzeszów - Stolica innowacji
Teatr Przedmieście
ALO Rzeszów
Klub IQ Logo
Koło Naukowe Fotografii WSIiZ - Logo
acropip Rzeszow
drugi wymiar logo
akademia 50plus