logo wsiiz main

POLECAMY

fot. Taras Mykuliak

Artykuły
Typografia
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

W środę tj. dnia 28 września, w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie odbyła się konferencja prasowa zatytułowana „Zielony WSIiZ”. Udział w niej wzięli dr hab. Inż. Tadeusz Pomianek, prezydent WSIiZ, dr hab. Andrzej Rozmus, rektor WSIiZ, dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prorektorka WSIiZ ds. nauki i współpracy międzynarodowej, dr Małgorzata Gosek, prorektorka WSIiZ ds. nauczania, dr Justyna Bierniak-Woźny, dyrektorka biura mobilności i projektów międzynarodowych oraz przedstawiciele prasy uczelnianej i lokalnej.

Głównym tematem konferencji była nowa strategia Uczelni, przyjęta na okres dwóch lat, w duchu idei zrównoważonego rozwoju. Jak zapowiedziały władze uczelni będzie się ona koncertować na czterech kluczowych obszarach: kształceniu, badaniu i rozwoju, infrastrukturze i organizacji oraz partnerstwie na rzecz zrównoważonego rozwoju. Działania te będą mieć na celu wyposażenie studentów i absolwentów w cywilizacyjnie niezbędne kompetencje. Będą się również skupiać na zminimalizowaniu niekorzystnych zmian klimatycznych oraz na wyeliminowaniu nierówności społecznych, a także promowaniu różnorodności i kultury włączenia. Jak władze wspominają, chcą, aby postawa kształtowana poprzez uczelnię stała się inspiracją dla innych do podejmowania działań na rzecz zmian służącym aktualnym i przyszłym pokoleniom.

W ramach nowej strategii w obszarze kształcenia zostanie m.in. stworzona oferta edukacyjna w zakresie zrównoważonego rozwoju na wszystkich poziomach kształcenia. Do wszystkich programów studiów oferowanych przez uczelnię wprowadzone będą zagadnienia związane z ideą zrównoważonego rozwoju. Planowane są także organizowanie zajęć edukacyjnych oraz wydarzeń mających na celu podnoszenie świadomości oraz rozwijanie ich uczestników, a także opracowanie kursów i szkoleń w wersji online mających na celu zapewnienie odpowiednio wykształconej kadry. Będą oni dysponować kompetencjami i wiedzą pomocną w przezwyciężaniu nierówności społecznych oraz budowie dobrobytu jednostki oraz społeczeństwa.

Jeśli chodzi o obszar badań i rozwoju, mają być wspierane innowacyjne i interdyscyplinarne badania naukowe podejmujące wyzwania zdefiniowane w ramach 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Zagadnienia z tym związanie otrzymają także priorytetowe znaczenie. Dodatkowo będą wspierane koła naukowe oraz organizację studenckie związane z przedsięwzięciami na rzecz ochrony środowiska naturalnego i społeczeństwa. Planowanie jest także promowanie działalności publikacyjnej w formie e-booków, które będą dostępne w ramach open-access. Ponadto podczas organizacji wykładów, seminariów i konferencji naukowych, będą promowane proekologiczne rozwiązania ograniczające zużycie zasobów oraz emisję substancji szkodliwych, np. poprzez zastąpienie plastikowych butelek, dystrybutorami z wodą.

Z kolei w ramach obszaru infrastruktury i organizacji władze uczelni zamierzają wprowadzić, na obu kampusach uczelni, działania na rzecz poprawy efektywności zarządzania zasobami wody. Podjąć kroki związane z wykorzystywaniem alternatywnych, odnawialnych źródeł energii oraz transformacją laboratoriów badawczych i dydaktycznych w kierunku tzw. zielonych laboratoriów. Planowane jest także wykorzystanie terenów zielonych na Kampusie w Kielnarowej na rzecz promowania bioróżnorodności.

Podczas konferencji, władze uczelni zapowiedziały także, w ramach nowej strategii, rozszerzenie oferty w lunchbarze, mieszczącym się na kampusie w Rzeszowie, o posiłki mające za zadanie promowanie bioróżnorodności. Od 1 października mają pojawić się posiłki wegetariańskie i wegańskie w atrakcyjnych dla studentów cenach oznaczone znakiem green food. Ponad to jeśli przyjdzie się z własnym kubkiem, będzie można kupić kawę przelewową za 4 złote. Dodatkowo będą także organizowane dla studentów różnego rodzaju eventy i spotkania rozpowszechniające ideę zrównoważonego rozwoju.

Więcej informacji i dokumenty związanych z konferencją oraz nową, strategią uczelni znajdują się na portalu internetowym WSIiZ w zakładce Zielony WSIiZ.

fot. Taras Mykuliak

Herb Miasta Rzeszowa
Rzeszów - Stolica innowacji
Teatr Przedmieście
ALO Rzeszów
Klub IQ Logo
Koło Naukowe Fotografii WSIiZ - Logo
acropip Rzeszow
drugi wymiar logo
akademia 50plus