logo wsiiz main

POLECAMY

Artykuły
Typografia
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Rzeszów to innowacyjne miasto, które konkuruje z dużymi metropoliami, dysponującymi większymi budżetami oraz liczbą ludności. Od wielu już lat zdobywa najwyższe miejsca w rankingach organizowanych przez najbardziej znamienite organizacje zarówno w obszarze gospodarki czy innowacji jak i bezpieczeństwa, zdrowia i spraw społecznych. Miasto skutecznie wykorzystuje swoje atuty oraz efektywnie pozyskuje środki z funduszy zewnętrznych, dzięki czemu możliwa jest realizacja dużych inwestycji infrastrukturalnych oraz tych o charakterze społecznym i edukacyjnym.

Czynnikiem, który znacznie wpływa na dynamikę rozwoju miasta oraz silną pozycję w wielu sferach gospodarczych jest kapitał ludzki. Uczelnie kształcą na specjalistycznych i unikatowych w skali kraju kierunkach a szkoły średnie z dostosowanym do wymogów rynku pracy systemem kształcenia, pozwalają odpowiadać na stale zmieniające się zapotrzebowanie na specjalistów w różnych branżach.

Poniżej kilka rankingów opracowanych w ostatnich latach, w których Rzeszów zdobył wysokie lokaty.

Smart City Forum 2017

Podczas Wielkiej Gali Smart City Forum, niezależna Kapituła Konkursowa składająca się z uznanych Autorytetów w Branży, nagrodziła statuetkami osoby i instytucje, które w znaczący sposób przyczyniły się do promocji rozwiązań służących budowie Inteligentnych Miast w Polsce. Wyróżnienia skierowane zostały zarówno do przedstawicieli sektora biznesowego, jak i administracji lokalnej, którzy swoimi działaniami wyróżnili się w skali naszego kraju. Przyznano je w 6 kategoriach za osiągnięcia dokonane w 2016 roku.

Miasto Rzeszów zostało uhonorowane statuetką w kategorii Smart City od 100 tys. do 500 tys. mieszkańców. Stolica Podkarpacia zdobyła główną nagrodę za budowę Rzeszowskiego Inteligentnego Systemu Transportowego, który przyczynił się do zwiększenia dostępności, punktualności, bezpieczeństwa oraz komfortu korzystania z komunikacji publicznej. Wdrożenie systemu przyniosło efekt 10-procentowego wzrostu liczby przewożonych pasażerów w 2016 roku.

Smart City forum Smart City 2017

 

 

Należy również wspomnieć, iż na Gali Smart City Forum w roku ubiegłym, prezydent Rzeszowa Tadeusz Ferenc został wyróżniony tytułem „Człowiek roku 2015”, jako inicjator niezwykle dynamicznego rozwoju miasta.

Smart Cities “Ranking Europejskich Miast Średniego Rozmiaru”

Stolica województwa podkarpackiego znalazła się wśród 70 najbardziej inteligentnych miast Europy, średniej wielkości, według rankingu sporządzonego przez konsorcjum uniwersytetów z Austrii, Słowenii i Holandii.

Z każdym rokiem Rzeszów robi coraz więcej, aby zasłużyć na miano „smart” – wdrożony został „Inteligentny System Transportowy”, w mieście rośnie liczba szkół wyższych z innowacyjnymi programami kształcenia dostosowanymi do wymogów rynku prac, w centrach handlowych powstały Punkty Obsługi Mieszkańców umożliwiające załatwienie spraw urzędowych, a dostęp do szerokopasmowego Internetu ma coraz więcej mieszkańców.

CIVITAS Forum - CIVITAS AWARD 2016 w Kategorii „Innowacje Techniczne”

Miasto Rzeszów zostało wyróżnione najwyższą nagrodą europejską na rzecz czystego transportu miejskiego - CIVITAS AWARD 2016 w Kategorii „Innowacje Techniczne” - za wyjątkowe osiągnięcia w dziedzinie transportu miejskiego i aktywne reprezentowanie Inicjatywy CIVITAS. Miasto udowodniło, że jest wzorem doskonałości, który inspiruje i służy jako model do prowadzenia i stymulowania dalszego rozwoju inicjatywy zrównoważonej mobilności w Europie. Poprzez ciągłe konsultacje z ekspertami oraz lokalnymi interesariuszami, miasto z powodzeniem zaplanowało, wdrożyło i oceniło funkcjonowanie polityki transportowej.

Związek Powiatów Polskich „Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów”

Rzeszów znalazł się na pierwszym miejscu Rankingu Gmin i Powiatów 2016, w kategorii „Miasta na prawach powiatu”. Ranking jest jedynym w Polsce tego rodzaju przedsięwzięciem, zarządzanym na bieżąco przez ekspertów.

Eksperci Związku Powiatów Polskich wydają opinię według wielu kryteriów ujętych w dziesięciu grupach tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań eko-energetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa; działania promocyjne.

Ranking Fundacji im. Roberta Schumana „Miast Uczących się”

Pod lupą rankingu przygotowanego przez Politykę Insight na zlecenie Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana, znalazło się 66 polskich miast na prawach powiatu. Celem rankingu było sprawdzenie, jak miasta wykorzystały 25 lat transformacji – czy udało im się zbudować gospodarkę opartą na wiedzy? W zestawieniu brano pod uwagę infrastrukturę produkcyjną, kapitał ludzki, skłonność do współpracy. Badamy stan infrastruktury podstawowej
i komunikacyjnej, a także to, czy dane miasto jest przyjazne biznesowi.

Rzeszów, wg opinii ekspertów, to jedyne miasto w Polsce, które związało przyszłość z technologiami i konsekwentnie realizuje tę strategię. Jest także drugim miastem w Europie, po Lizbonie, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na informatyków. Jako jedno z niewielu polskich miast może też spodziewać się w najbliższych latach przyrostu liczby mieszkańców. Rzeszów w rankingu miast uczących się, uplasował się na drugim miejscy tuż za Warszawą i wyprzedził tym samym m.in. Poznań, Kraków, Opole, Katowice czy też Wrocław.

Ranking Miesięcznika Forbs „Miasta atrakcyjne dla biznesu”

Miesięcznik Forbes uznał, że stolica Podkarpacia to najbardziej atrakcyjne miasto dla biznesu w kategorii miast od 150 tys. do 300 tys. mieszkańców. To dowód na to, że stolica Podkarpacia buduje znakomitą atmosferę dla inwestorów. Modernizacja lotniska Rzeszów-Jasionka, budowa autostrady i dróg ekspresowych, duże inwestycje  w komunikację publiczną i transport oraz przychylność miasta wobec przedsiębiorców zachęcają inwestowania w naszym mieście.

Jak podkreśla raport Fundacji Pro Progressio, na atrakcyjność Rzeszowa wpływa także dobra lokalizacja oraz specjalizacja usług. Wiodącą gałęzią gospodarki, którą wspiera miasto jest lotnictwo. Rzeszów ściąga również do siebie wiele przedsiębiorstw z sektora IT oraz jest miejscem ulokowania co najmniej 30 firm świadczących szereg usług outsourcingowych.

PricewaterhouseCoopers - Raport o polskich metropoliach 2015

W ostatnich latach Rzeszów odnotował najwyższe tempo wzrostu PKB spośród 12 metropolii w kraju. Zdaniem głównego ekonomisty PwC Witolda Orłowskiego, stolica Podkarpacia to miasto sukcesu gospodarczego. Średni wzrost PKB w całym kraju w ostatniej dekadzie w badanych 12 metropoliach wynosi 34 proc. Natomiast w Rzeszowie jest to aż 58 proc. i jest to zdecydowanie najwięcej z polskich miast. To pokazuje, jak dynamicznym miastem jest Rzeszów.

Wschodząca gwiazda Outsourcingu

Ważnym wyróżnieniem świadczącym o wysokiej pozycji Rzeszowa na polskiej mapie Outsourcingu jest tytuł „Wschodzącej Gwiazdy Outsourcingu” Podczas III Międzynarodowej Gali CEE Shared Services and Outsourcing Awards 2015, wręczono prestiżowe nagrody dla firm i miast szczególnie zaangażowanych w rozwój branży outsourcingowej w Europie. Miasto Rzeszów otrzymało niezwykle prestiżową nagrodę główną w kategorii „Wschodząca Gwiazda Outsourcingu w Polsce”.

Nagroda ta stanowi podsumowanie działań Miasta dla rozwoju sektora usług wspólnych dla biznesu w Rzeszowie. Zauważona została również aktywność lokalnych developerów ze spółką Developres na czele – realizatorem pierwszego w regionie nowoczesnego wielkopowierzchniowego biurowca klasy A „SkyRes Warszawska”.

Ranking serwisu OtoDom „Się żyje – bezpiecznie”

Jakoś życia w mieście to również poczucie bezpieczeństwa jego mieszkańców, jak pokazał ranking miast serwisu OtoDom najbezpieczniej w Polsce czują się mieszkańcy Rzeszowa. W pierwszym badaniu poziomu poczucia bezpieczeństwa, które przeprowadzono z udziałem tak wielu Polaków, zebrano opinie mieszkańców wsi, miasteczek, wielkich aglomeracji, a nawet poszczególnych dzielnic. Podium rankingu „Się żyje bezpiecznie” serwisu Otodom, który obejmuje sto polskich miast o najwyższym poczuciu bezpieczeństwa, zostało zdominowane przez województwo podkarpackie. Zwyciężył Rzeszów z imponującą średnią oceną 5,77.

Zwycięski wynik Rzeszowa w rankingu „Się żyje bezpiecznie” serwisu Otodom to przede wszystkim efekt konsekwentnych, wieloletnich działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa. Stałe dofinansowywanie policji pozwoliło zwiększyć liczbę patroli i zaopatrzyć policjantów w nowe, najpotrzebniejsze sprzęty. Miasto patrolują wspólnie z funkcjonariuszami straży miejskiej. Bezpieczeństwo mieszkańców poprawia również rzeszowski monitoring, który jest zintegrowany z komunikacją miejską. Rozbudowana sieć kamer miejskich została wzmocniona kamerami umieszczonymi na  przystankach i w autobusach.

Tygodnik Przekrój – „Ranking miast przyjaznych mieszkańcom”

Jako podsumowanie powyższych rankingów, można przytoczyć opublikowany przez tygodnik "Przekrój"  ranking miast przyjaznych mieszkańcom. Autorzy raportu analizowali 26 miast liczących powyżej 175 tys. mieszkańców.  Rzeszów w tym rankingu znalazł się w czołówce wyprzedzając m.in. Kraków, Wrocław, Gdańsk
i Warszawę. Pod uwagę brano osiem czynników, które posłużyły do skonstruowania syntetycznego wskaźnika jakości życia m.in.: kapitał społeczny, poziom cywilizacyjny oraz dobrobyt materialny.

Zwiększający się poziom życia, poczucie bezpieczeństwa, wysoka jakość kształcenia czy dogodne warunki do prowadzenia firmy, to elementy, które w konsekwencji wpływają na poczucie mieszkańców, iż jest to miasto, w którym po prostu dobrze się żyje. Potwierdzeniem tej opinii jest stworzony przez naukowców Uniwersytetu Rzeszowskiego raport „Rzeszowska Diagnoza Społeczna”, z którego wynika, że aż 82 proc. mieszkańców jest zadowolona z tego, że mieszka w Rzeszowie i planuje tu pozostać.

Spacerując po ulicach miasta, można zauważyć, że wysokie pozycje we wszystkich rankingach są tylko potwierdzeniem tego co się w mieście dzieje i jak bardzo miasto się rozwija, dlatego jesteśmy przekonani, iż w kolejnych rankingach Rzeszów znajdzie się w czołówce.

Herb Miasta Rzeszowa
Rzeszów - Stolica innowacji
Teatr Przedmieście
ALO Rzeszów
Klub IQ Logo
Koło Naukowe Fotografii WSIiZ - Logo
acropip Rzeszow
drugi wymiar logo
akademia 50plus