logo wsiiz main

Immatrykulacja studentów I roku / fot. Jakub Głogowski

W dniach 5-6 października w Auli im. prof. Jerzego Chłopeckiego, w Rzeszowie, odbyły się immatrykulacje studentów pierwszego roku. Do społeczności akademickiej oficjalnie włączono nowe osoby. Od tego momentu otrzymały one status studenta.

 W czwartek i piątek na korytarzach WSIiZ pojawiło się pełno nowych twarzy. Podczas immatrykulacji przyjęto studentów kierunków: Filologia, Fizjoterapia, Kosmetologia, Informatyka, Pielęgniarstwo, Logistyka, Zarządzanie oraz Grafika komputerowa i produkcja multimedialna.

Część oficjalna uroczystości rozpoczęła się od wejścia orszaku akademickiego i wysłuchaniu hymnu Gaude Mater Polonia. Następnie głos zabrali Władze Uczelni. Po wystąpieniu Rektora WSIiZ, dr hab. Andrzeja Rozmusa, prof. WSIiZ oraz Prorektorki ds. Nauczania, dr Barbary Przywary, odbyło się uroczyste ślubowanie studentów – prowadzone przez dr Barbarę Przywarę.

- Przyjmuję Państwa do społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – mówiła dr Barbara Przywara, przypieczętowując uderzeniem buławą.

Intromeda Immatrykulacja 19Prorektorka ds. Nauczania, dr Barbara Przywara prowadząca ślubowanie / fot. Jakub Głogowski

Podczas immatrykulacji zapoznano studentów z możliwościami rozwoju WSIiZ. W ramach przedstawienia oferty uczestnicy obejrzeli film z wystąpieniem prof. A. Jurkowskiej-Gomułki. Wspomniano także o Strategii Zrównoważonego Rozwoju, zatwierdzonej przez Senat Uczelni w ubiegłym roku.

Głos zabrała również Prorektorka ds. Innowacji i Zrównoważonego Rozwoju, dr Małgorzata Gosek. Natomiast po przemówieniu Przewodniczącej Samorządu Studenckiego, Patrycji Głodek, oficjalna uroczystość immatrykulacji dobiegła końca i wyprowadzono orszak akademicki przy pieśni Gaudeamus Igitur.

Następnie studenci udali się do wyznaczonych sal na spotkania organizacyjne z opiekunami kierunków i nie tylko, gdzie zostali wstępnie zapoznani z podstawowymi informacjami.

Kolejne immatrykulacje dla studentów ścieżek polskojęzycznych odbędą się 12 października oraz 16 listopada. Z kolei dla ścieżek anglojęzycznych 13 października. Więcej informacji pod tym linkiem.

 

Zobacz także: Gromkie brawa w Kielnarowej - 15. edycja konferencji InternetBeta

Herb Miasta Rzeszowa
Rzeszów - Stolica innowacji
Teatr Przedmieście
ALO Rzeszów
Klub IQ Logo
Koło Naukowe Fotografii WSIiZ - Logo
acropip Rzeszow
drugi wymiar logo
akademia 50plus