logo wsiiz main

Laboratoria są integralną częścią edukacji dotycząca zrównoważonego rozwoju / Fot. Jakub Głogowski

Uczelnia wychodząc naprzeciw oczekiwaniom na rynku pracy umożliwia studentom rozwój zielonych kompetencji oraz pogłębianie wiedzy i świadomości problemów wyzwań cywilizacyjnych.

W Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie funkcjonują od maja tego roku nowe laboratoria Katedry Bioróżnorodności i Zrównoważonego Rozwoju. Są w nich realizowane zajęcia, które umożliwiają studentom zrozumienie przyrody w praktyce oraz zmian środowiskowych wpływających na nasze życie na wielu jego płaszczyznach, w tym biznesowo-zawodowych.  – Jesteśmy uczelnią, która już cztery lata temu podjęła działania na rzecz ratowania środowiska – podkreśla Prezydent Uczelni, dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, prof. WSIiZ.

Jakie korzyści przyniosą studentom?

Zajęcia prowadzone w laboratoriach oraz ogródku dydaktycznym pozwalają na pracę w terenie i możliwość obcowania z przyrodą, które wychodzą poza samą wiedzę encyklopedyczną. Zarazem Władze Uczelni jak i prowadzący są jednego zdania, że obecnie młodzi zmagają się z lukami edukacyjnymi, co utrudnia im zrozumienie środowiska i jego problemów. W związku z tym, jeszcze bardziej pragną wyjść im naprzeciw poprzez zajęcia praktyczne, ćwiczenia i wykłady, które wyjaśniają przyczyny obecnej sytuacji środowiskowej.

„Na każdym kierunku studiów, każdy student ma szansę uczestniczyć na wykładzie
dotyczącym wyzwań cywilizacyjnych. Tłumaczymy, gdzie ten świat jest, dlaczego do tego doszło i czy są konstruktywne rozwiązania, aby to pokolenie nie było końcem tej cywilizacji”

~  Prezydent Uczelni, dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, prof. WSIiZ

Przeczytaj także: Wizja przyszłości naszego świata – konferencja „Shapes of Dystopia: Trends, Currents and Risks” [ZDJĘCIA]

Zielona transformacja biznesu – co ona oznacza?

- Trzy laboratoria i ogródek dydaktyczny to przestrzenie w których studenci będą zdobywać wiedzę w ramach zrównoważonego rozwoju na temat bioróżnorodności – mówi dr Małgorzata Gosek, Prorektorka ds. Innowacji i Zrównoważonego Rozwoju. Zaznacza również, że przestrzeń laboratoryjna będzie służyła dwóm celom. Pierwszym z nich jest kształcenie specjalistyczne kadr w ramach zielonej transformacji biznesu, czyli rozwoju przedsiębiorstwa przy zachowaniu równowagi ekologicznej oraz wnoszeniu pozytywnego wkładu w gospodarkę i środowisko jednocześnie. Drugim z kolei jest budowa świadomości wszystkich studentów z zakresu problemów środowiska i wyzwań, przed którymi stoimy.

Aby działalność biznesowa była prowadzona w sposób pro środowiskowy, konieczne są specjalistyczne kadry. Z punktu widzenia rynku pracy rośnie zapotrzebowanie na pracowników z zielonymi kompetencjami, które studenci zdobywają właśnie podczas zajęć.  Według prognoz Konfederacji Lewiatan do 2030 roku powstanie 300 tys. nowych miejsc pracy w Polsce dla osób z zielonymi kompetencjami.

WSIiZ Laboratoria 14Laboratorium Gleby i Wody /Fot. Jakub Głogowski

WSIiZ Laboratoria 38Ogródek dydaktyczny na Kampusie w Kielnarowej WSIiZ /Fot. Jakub Głogowski

Laboratoria Katedry Bioróżnorodności i Zrównoważonego Rozwoju

Na kampusie w Kielnarowej WSIiZ funkcjonują cztery laboratoria, w których studenci mogą poznawać bliżej przyrodę. Są nimi:
- Laboratorium Bioróżnorodności – koncentruje się na różnorodności roślin, nasion i ich budowie wewnętrznej w zakresie naukowo-badawczym przy wykorzystaniu mikroskopów,
- Laboratorium Gleby i Wody – obejmuje prace badawcze przy próbkach polskich gleb m.in. takie jak oznaczenie zawartości materii organicznej w glebie czy oznaczenie zawartości azotu ogólnego w wodzie,
- Laboratorium Mikrobiologii – przeznaczone do badań między innymi morfologii bakterii i hodowli drobnoustrojów,
- Ogródek dydaktyczny Katedry Bioróżnorodności i Zrównoważonego Rozwoju – w ramach zajęć praktycznych studenci mają możliwość obserwacji i edukacji z zakresu roślinności, łąki kwietnej i ich kompozycji w naturze.

Ich prezentacja dla mediów miała miejsce w miniony poniedziałek.

Przeczytaj także: Podsumowanie Dnia Otwartego WSIiZ 2024

Zielony Blog – wiedza dla każdego

Poza zajęciami z przedmiotu Wyzwania Cywilizacyjne oraz przestrzenią laboratoryjną studenci (i nie tylko) mogą zagłębiać swoją wiedzę z zakresu zrównoważonego rozwoju czy wyzwań cywilizacyjnych również na Zielonym Blogu prowadzonym przez Uczelnię. Ostatnie artykuły opublikowane na stronie:
- Sprzężenie zwrotne między ociepleniem klimatu a uprawami monokulturowymi przyspiesza katastrofę,
- Czy wiesz, jak dużo energii potrzebuje sztuczna inteligencja?,
- Pestycydy czy bioróżnorodność. Czas na działania.

Na Uczelni prowadzone są aktualnie studia II stopnia o kierunku Zrównoważony rozwój w gospodarce, przy czym w następnym semestrze planowane jest otwarcie nowego kierunku na studiach I stopnia – Zrównoważony rozwój i środowisko. Rekrutacja na oba kierunki trwa do 31 lipca! Więcej szczegółów znajdziecie na stronie Uczelni [link].

/Autor: Anna Rasińska
Fot. Jakub Głogowski

Herb Miasta Rzeszowa
Rzeszów - Stolica innowacji
Teatr Przedmieście
ALO Rzeszów
Klub IQ Logo
Koło Naukowe Fotografii WSIiZ - Logo
acropip Rzeszow
drugi wymiar logo
akademia 50plus